GIB 1.0

Ngân hàng điện tử

Có một số công ty đa quốc gia nổi tiếng được niêm yết trên thị trường OTC, bao gồm các công ty khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ có hơn một nửa trong số 500 công ty hàng đầu Trung Quốc được niêm yết trên OTC ở Hoa Kỳ.

Quản lý tài khoản kỹ thuật số
Ngân hàng cá nhân
Ngân hàng doanh nghiệp
Quản lý tài chính và tài sản

Môi giới chính

Giao dịch chênh lệch giá A.I
Ngoại hối
Chỉ số
Hàng hóa
Tiền điện tử
Blue Infographic of GIBX - GIBX financial trading platform - gibx.io