مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

به عنوان یک پلتفرم مالی که توسط شرکتهای بین المللی تایید شده( مثلFCA,ASIC,GIBX) این شرکت تمام قوانین را به سختی رعایت کرده و از ریسکهای منطقی استفاده میکند تا از سرمایه ی شما حفاظت کند

این شرکت سه سیستم اصلی مدیریت ریسک را ترکیب کرده که به صورت جامع سیستمهای مدیریت ریسک را بهبود میبخشد و از اصل سرمایه محافظت میکند. این شامل: سیستم بارگذاری پیشرفته ی داد و ستد است که میتواند ریسک سرمایه گذاری و خروج سرمایه را کاهش دهد. این ریسک تا حد بسیار مطمئنی کاهش می یابد. با استفاده از سیستم FX مدیریت ریسک سود و درآمد که شامل تحلیل های تصویری میشود به کاربران اجازه میدهد حد سرمایه ی خود را افزایش دهند، از سیستمهای غیر متمرکز استفاده کنند تا در یک محیط شفاف به قراردادهای خود بپردازند. به این ترتیب آنها میتوانند کنترل نقدینگی و سرمایه ی خود را داشته باشند.

گواهینامه های بین المللی

DC.gov Washington DC Government - GIB digital banking - gibx.io
DCRAها دپارتمان حقوق مصرف کننده
FCEN US Treasury Financial Crimes Enforcement Network - GIBX license - gibx.io
شبکه قانونگذاری جرایم مالیFinCen
NFA National Futures Association - GIBX financial trading platform - gibx.io
اتحادیه ی ملی Futures
ASIC Australian Securities and Investments Commission - GIBX license - gibx.io
کمیتهی حفاظت و سرمایه گذاری استرالیا ASIC
AUSTRAC Australian Transaction Reports and Analysis Centre - GIBX license - gibx.io
مرکز تحلیل داده و گزارشات مالی استرالیا
FINTRAC Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada -GIBX license - gibx.io
مرکز تحلیل داده و گزارشات مالی کانادا
FCA Financial Conduct Authority - GIBX OTC - gibx.io
مراجع مالی ذی ربط
Labuan FSA Financial Services Authority - GIB Global Investment Bank and  Capital Trust - gibx.io
سیستم مالی لبنان
سیستم بانکی دومینیکن
وزارت امور مالی و روابط عمومی استونی MTR